Etanol.nu
http://www.etanol.nu/forum/

Motioner om prop Efterkonvertering av personbilar
http://www.etanol.nu/forum/viewtopic.php?f=2&t=2187
Sida 1 av 1

Författare:  aryan [ tor 08-01-31 15:16 ]
Inläggsrubrik:  Motioner om prop Efterkonvertering av personbilar

med anledning av prop. 2007/08:46 Efterkonvertering av personbilar för alternativbränslen, m.m.
av Ibrahim Baylan m.fl. (s)
2007/08:s12068, s12068, datum: 2008-01-29

med anledning av prop. 2007/08:46 Efterkonvertering av personbilar för alternativbränslen, m.m.
av Per Bolund m.fl. (mp)
2007/08:mp20, mp20, datum: 2008-01-30

med anledning av prop. 2007/08:46 Efterkonvertering av personbilar för alternativbränslen, m.m.
av Peter Pedersen m.fl. (v)
2007/08:v29, v29, datum: 2008-01-01

/Aryan

Författare:  karlmb [ tor 08-01-31 15:37 ]
Inläggsrubrik: 

Ibrahim leder!

Författare:  aryan [ fre 08-02-01 09:25 ]
Inläggsrubrik: 

Ja S har skrivit bästa motionen! De är de enda som yrkar ett enklare regelverk för konvertering:
Citat:
Vi föreslår att regeringen återkommer till riksdagen med förslag till stimulansåtgärder för att öka efterkonvertering av bilar till alternativa bränslen. Vi föreslår även att regeringen återkommer med förslag som förenklar och gör besiktningsproceduren av efterkonverterade bilar billigare.


Mp tar upp kolväte problematiken vilket är mkt bra men ställer orimliga krav när det säger att äldre konverterade bilar ska klara 93 års emissioner. Om det skulle räcka med konvertering + katalysator vore det bra men det krävs nog ofta mkt mera för att klara EURO I, t ex sluten tankventilation, closed loop lambda styrt motormanagement och antagligen i vissa fall ändringen i motorn.

V tycker jag har bra ide på hur man kan betala ut konverteringsbidragen, genom att dra av det på fordonsskatten så belastar det inte statens utgifter och ges bidragen bara till bilar som används.

Tyvärr kom jag/vi precis för sent för att kunna påverka motionerna, jag hade kontakt med MP om deras motion men etanol.nu's mailserver försenade deras mail ett dygn så att jag inte han ge feedback på deras motion. V hörde av sig efter de hade motionerat och hade gärna fått info innan från oss också :-(

Men vi kan nu verka för att vi får bättre mätmetoder för etanol(konverterade) bilar så att THC mäts rättvist. V killen jag talade med tyckte det var helt rymligt att Sverige tar fram egna regler för det eftersom EU inte har nått regelverk (ännu), det görs så på många andra områden också sa han.

/Aryan

Författare:  karlmb [ fre 08-02-01 10:37 ]
Inläggsrubrik: 

Kanske vi kan starta en dialog med regeringen...?

Författare:  aryan [ fre 08-02-01 10:44 ]
Inläggsrubrik: 

Ja det är bara att höra av sig till miljödepartementet.

/Aryan

Författare:  karlmb [ fre 08-02-01 10:48 ]
Inläggsrubrik: 

Varför inte skicka vårt material dit nu?

Författare:  aryan [ fre 08-02-01 11:27 ]
Inläggsrubrik: 

Det har jag såklart redan gjort, tillsammans med alla andra partier media mm. Men ingen reaktion ännu, bara V tog kontakt

/Aryan

Författare:  karlmb [ fre 08-02-01 13:31 ]
Inläggsrubrik: 

OK, nu har de fått sin chans då..

Sida 1 av 1 Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/