Etanol.nu

Forum för föreningen etanol.nu
Aktuellt datum och tid: tor 20-05-28 09:50

Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme
Ny tråd Svara på tråd  [ 4 inlägg ] 
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: (S)+(MP)+(V):s klimatmotion
InläggPostat: fre 09-04-03 10:48 
Offline
Forummoderator

Blev medlem: ons 06-12-20 08:22
Inlägg: 3227
Ort: Hässleholm
I de rödgrönas (s+mp+v) klimatmotion nämns etanol och E85 noll gånger. Biogas nämns 24 gånger. Naturgas nämns 13 gånger. Diesel nämns 10 gånger och bensin nämns 4 gånger. Biodrivmedel nämns 6 gånger.

http://www.socialdemokraterna.se/upload ... .pdf?cmpi=

I motionen skriver man bland annat:

Citat:
Trafiksektorn är det enda samhällsområde som, sett över de senaste två decenniernauppvisar en fortsatt kraftig ökning av utsläppen av växthusgaser. Hela transportsystemet står i dag för 40 procent av de svenska växthusgasutsläppen, inklusive utrikes sjöfart och flyg. Av de drygt 100 TWh energi som transportsystemet förbrukar varje år kommer 95 procent från olja. Detta är inte hållbart. Det är utomordentligt viktigt att bryta Sveriges beroende av fossila bränslen för transporter.
Vägtrafiken svarar för över 90 procent av inrikestransporternas utsläpp av växthusgaser. Insatser för att nedbringa utsläppen från vägsektorn måste således vara en bärande del i omställningen av det svenska transportssystemet. Men fortsatta insatsekrävs även för att bryta flygets och sjöfartens klimatpåverkan, såväl nationellt som internationellt. Även om utsläppen flyg- och sjöfart jämfört med vägsektorn är små är den relativa ökningen oroväckande.

Citat:
När man diskuterar transporter och klimat måste man beakta det faktum att Sverige är ett geografiskt extremfall. Sverige är, näst efter Finland och Norge, Europas glesast befolkade land. Det utspridda bebyggelsemönstret och de långa distanserna till det kontinentala Europa gör vårt land oerhört känsligt för alla förändringar i möjligheternaatt förflytta människor och gods. I det perspektivet är Sveriges klimatutmanistörre och mer komplexa än för de flesta andra jämförbara länder. Samtidigt har Svmånga fördelar i att ha en lång kust med 52 hamnar, vilket skapar förutsättningar för enöverflyttning av godstransporter från lastbil till både sjöfart och järnväg, en möjligsom många andra länder i Europa saknar.

Citat:
Vi vill öka satsningarna på tåg och järnväg och vi vill fortsätta att – på det sätt som gjordes i infrastrukturpropositionen år 2001 – prioritera järnväg före väg. Vi vill öka kapaciteten på järnväg med 50 procent. En sådan överflyttning av trafik ger stora klimatvinster men får även positiva effekter på andra sätt: kraftfull regionförstoring på avstånd där bilen inte är ett tidsmässigt realistiskt alternativ, reduktion av andra miljöstörande utsläpp, minskad trängsel i storstäderna och ökad trafiksäkerhet. Denna typ av överflyttning bör därför vara en viktig beståndsdel för en minskad klimatpåverkan av transportsektorn.

Citat:
Regeringen föreslår att miljöbilar bör befrias från fordonskatt under de första fem åren. Det är ett steg i rätt riktning, jämfört med regeringens tidigare hållning att miljöbilspremien skulle tas bort. Men systemet är inte effektivt. Vi vill skapa ett system som särskilt gynnar de mest miljövänliga och energieffektiva bilarna. Målsättningen måste vara att det i alla lägen ska vara ekonomiskt gynnsamt att köra sin bil på ett klimatvänligt bränsle. Vi föreslår en enhetlig nationell differentierad miljöbilsklassning med tre klasser införs och att denna används vid alla regelverk som rör miljöbilar. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna som sin mening. Klassindelningen ska vara sådanatt den successivt skärps i takt med att hela bilparken förändras i miljövänlig riktning. Vi avser därför att återkomma med en enhetlig miljöbilsdefinition och till regelverket och incitamentstrukturen kring en sådan. På sikt vill vi också pröva ett system med drivmedelscertifikat för att stimulera produktionen av andra generationens förnybara drivmedel.

Citat:
Ett viktigt instrument för att få ner utsläppen från fordonsparken är att minska andelen bilar som är beroende av bensin som drivmedel. För att åstadkomma detta vivi införa ett efterkonverteringsstöd, riktat mot befintlig bilpark.

Citat:
Av de biodrivmedel som används idag har biogas bäst miljöprestanda, gerstörst energiutbyte och kan, om eventuella läckage av metan hålls på en låg nivå, mesteffektivt bidra till att sänka utsläppen av koldioxid av de biodrivmedel som används i dag. Bidrag för framställning, uppgradering, tankställen och fordon är dock ofta förutsättningar för att tekniken ska komma på plats. Biogas, liksom andra biodrivmedel, är befriat från koldioxid- och energiskatt.

Citat:
Vi anser liksom Klimatberedningen att ett investeringsbidrag till att utveckla biogasproduktion från stallgödsel och samrötning med upp till 50 procent andra substrat, bör genomföras Regeringen har infört en särskild satsning på investeringsstöd till biogasproduktion inom ramen för Landsbygdsprogrammet för att få igång gödselbaserad biogasproduktion.. Vi anser att möjligheten att få investeringsstöd till biogasproduktion bör öka. Produktion av biogas från organiskt avfall i samhället, t.ex. hushållsavfall bör också gynnas med investeringsbidrag. Med ett återinfört klimatinvesteringsprogram (Klimp) skulle biogasproduktion kunna gynnas ytterligare.


Dela på FacebookDela på TwitterDela på TuentiDela på SonicoDela på FriendFeedDela på OrkutDela på DiggDela på MySpaceDela på DeliciousDela på TechnoratiDela på TumblrDela på Google+
Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: fre 09-04-03 11:53 
Offline

Blev medlem: tor 08-09-25 23:06
Inlägg: 980
Biogas, snåldiesel => Nybilsköp => Bättre ekonomi

Miljö och ekonomi är ofta två motpoler, tråkigt nog.


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: fre 09-04-03 12:17 
Offline

Blev medlem: ons 06-12-20 11:45
Inlägg: 1412
Ort: Kalix, Norrbotten
Läste att Mona S ansåg att etanol i bästa fall är en övergångslösning...


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: tis 09-04-07 03:47 
Offline

Blev medlem: ons 08-06-25 08:21
Inlägg: 488
Ort: Filippinerna
göinge skrev:
I de rödgrönas (s+mp+v) klimatmotion nämns etanol och E85 noll gånger. Biogas nämns 24 gånger. Naturgas nämns 13 gånger. Diesel nämns 10 gånger och bensin nämns 4 gånger. Biodrivmedel nämns 6 gånger.

http://www.socialdemokraterna.se/upload ... .pdf?cmpi=

I motionen skriver man bland annat:

Citat:
Trafiksektorn är det enda samhällsområde som, sett över de senaste två decenniernauppvisar en fortsatt kraftig ökning av utsläppen av växthusgaser. Hela transportsystemet står i dag för 40 procent av de svenska växthusgasutsläppen, inklusive utrikes sjöfart och flyg. Av de drygt 100 TWh energi som transportsystemet förbrukar varje år kommer 95 procent från olja. Detta är inte hållbart. Det är utomordentligt viktigt att bryta Sveriges beroende av fossila bränslen för transporter.
Vägtrafiken svarar för över 90 procent av inrikestransporternas utsläpp av växthusgaser. Insatser för att nedbringa utsläppen från vägsektorn måste således vara en bärande del i omställningen av det svenska transportssystemet. Men fortsatta insatsekrävs även för att bryta flygets och sjöfartens klimatpåverkan, såväl nationellt som internationellt. Även om utsläppen flyg- och sjöfart jämfört med vägsektorn är små är den relativa ökningen oroväckande.

Citat:
När man diskuterar transporter och klimat måste man beakta det faktum att Sverige är ett geografiskt extremfall. Sverige är, näst efter Finland och Norge, Europas glesast befolkade land. Det utspridda bebyggelsemönstret och de långa distanserna till det kontinentala Europa gör vårt land oerhört känsligt för alla förändringar i möjligheternaatt förflytta människor och gods. I det perspektivet är Sveriges klimatutmanistörre och mer komplexa än för de flesta andra jämförbara länder. Samtidigt har Svmånga fördelar i att ha en lång kust med 52 hamnar, vilket skapar förutsättningar för enöverflyttning av godstransporter från lastbil till både sjöfart och järnväg, en möjligsom många andra länder i Europa saknar.

Citat:
Vi vill öka satsningarna på tåg och järnväg och vi vill fortsätta att – på det sätt som gjordes i infrastrukturpropositionen år 2001 – prioritera järnväg före väg. Vi vill öka kapaciteten på järnväg med 50 procent. En sådan överflyttning av trafik ger stora klimatvinster men får även positiva effekter på andra sätt: kraftfull regionförstoring på avstånd där bilen inte är ett tidsmässigt realistiskt alternativ, reduktion av andra miljöstörande utsläpp, minskad trängsel i storstäderna och ökad trafiksäkerhet. Denna typ av överflyttning bör därför vara en viktig beståndsdel för en minskad klimatpåverkan av transportsektorn.

Citat:
Regeringen föreslår att miljöbilar bör befrias från fordonskatt under de första fem åren. Det är ett steg i rätt riktning, jämfört med regeringens tidigare hållning att miljöbilspremien skulle tas bort. Men systemet är inte effektivt. Vi vill skapa ett system som särskilt gynnar de mest miljövänliga och energieffektiva bilarna. Målsättningen måste vara att det i alla lägen ska vara ekonomiskt gynnsamt att köra sin bil på ett klimatvänligt bränsle. Vi föreslår en enhetlig nationell differentierad miljöbilsklassning med tre klasser införs och att denna används vid alla regelverk som rör miljöbilar. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna som sin mening. Klassindelningen ska vara sådanatt den successivt skärps i takt med att hela bilparken förändras i miljövänlig riktning. Vi avser därför att återkomma med en enhetlig miljöbilsdefinition och till regelverket och incitamentstrukturen kring en sådan. På sikt vill vi också pröva ett system med drivmedelscertifikat för att stimulera produktionen av andra generationens förnybara drivmedel.

Citat:
Ett viktigt instrument för att få ner utsläppen från fordonsparken är att minska andelen bilar som är beroende av bensin som drivmedel. För att åstadkomma detta vivi införa ett efterkonverteringsstöd, riktat mot befintlig bilpark.

Citat:
Av de biodrivmedel som används idag har biogas bäst miljöprestanda, gerstörst energiutbyte och kan, om eventuella läckage av metan hålls på en låg nivå, mesteffektivt bidra till att sänka utsläppen av koldioxid av de biodrivmedel som används i dag. Bidrag för framställning, uppgradering, tankställen och fordon är dock ofta förutsättningar för att tekniken ska komma på plats. Biogas, liksom andra biodrivmedel, är befriat från koldioxid- och energiskatt.

Citat:
Vi anser liksom Klimatberedningen att ett investeringsbidrag till att utveckla biogasproduktion från stallgödsel och samrötning med upp till 50 procent andra substrat, bör genomföras Regeringen har infört en särskild satsning på investeringsstöd till biogasproduktion inom ramen för Landsbygdsprogrammet för att få igång gödselbaserad biogasproduktion.. Vi anser att möjligheten att få investeringsstöd till biogasproduktion bör öka. Produktion av biogas från organiskt avfall i samhället, t.ex. hushållsavfall bör också gynnas med investeringsbidrag. Med ett återinfört klimatinvesteringsprogram (Klimp) skulle biogasproduktion kunna gynnas ytterligare.

--------------------------------

Nja...

Jag ser att de nämner i alla fall metanläckage som ett problem vid gasdrift. Det tyder på ett visst uppvaknande....

mvh/BP


Upp
 Profil  
 
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter  
Ny tråd Svara på tråd  [ 4 inlägg ] 

Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme


Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 4 gäster


Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori

Sök efter:
Hoppa till:  
POWERED_BY
Swedish translation by Peetra & phpBB Sweden © 2006-2011