Etanol.nu
http://www.etanol.nu/forum/

C-uppsats om attityd hos miljöbilsägare
http://www.etanol.nu/forum/viewtopic.php?f=31&t=2611
Sida 1 av 1

Författare:  göinge [ tis 08-03-25 12:11 ]
Inläggsrubrik:  C-uppsats om attityd hos miljöbilsägare

Folk köper miljöbil av miljöskäl!

Citat:
Sammanfattning: Syftet med den här rapporten är att gen en bild av hur attityder och beteenden hos ägare av miljöbilar ser ut samt hur de kan påverkas. Inriktningen ligger på miljöbilar drivna med biogas och etanol vilka båda är förnyelsebara bränslen. Utgångspunkten är att reda ut om det är miljötänkandet som styr val och användning av en miljöbil. Känslan är att det finns många andra faktorer som kan vara mer styrande, exempelvis pris och kvalitet på bilen. Resultatet av den enkätundersökning som ligger till grund för rapporten visar dock att de som köper en miljöbil gör det till största delen på grund av miljömässiga orsaker. Även det dagliga valet av bränsle påverkas mestadels av miljömässiga orsaker, det visar sig dock att det finns ett missnöje med den höga bränsleförbrukningen, den korta räckvidden och framförallt det höga priset på etanol. Det visar sig också att den källa till information som haft den största påverkan vid valet att köpa en miljöbil är media samt att det mest påverkande styrmedlet är priset, dels det billigare på förnyelsebara bränslen samt det dyrare på fossila bränslen. Generellt är miljöbilägarna också positivt inställda till att använda styrmedel av olika slag för att öka andelen miljöbilar på vägarna. Slutsatsen blir således att den ursprungliga känslan är felaktig och att miljöbilar inte alls tappat i trovärdighet, i alle fall inte på det plan som granskas i denna rapport.


http://www.uppsatser.se/uppsats/82c4df85ea/

Författare:  karlmb [ tis 08-03-25 17:09 ]
Inläggsrubrik: 

Bra att få det utrett, enligt Collin så köper ju folk miljöbilarna uteslutande för att få gratis parkering o slippa vägtullar.

Sida 1 av 1 Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/