Etanol.nu

Forum för föreningen etanol.nu
Aktuellt datum och tid: tis 20-07-14 07:51

Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme
Ny tråd Svara på tråd  [ 72 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4, 5
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: tor 09-02-05 18:24 
Offline

Blev medlem: ons 08-06-25 08:21
Inlägg: 488
Ort: Filippinerna
matsuda skrev:
Citat:
Tyvärr är det kanske bättre för klimatet om bilarna körs på bensin, som dessutom nu är billigare. Odling av sockerrör för etanolproduktion skapar nämligen stora utsläpp av växthusgaserna metan och dikväveoxid som är mycket värre för klimatet än koldioxid. All etanol i E85 som säljs i Sverige kommer från sockerrör. Annat är det med den etanol som blandas i BF95, den kommer från Agroetanols spannmålsbaserade etanolproduktion till större delen, och denna är relativt gynnsam för klimatet.
Men när du postar kommenterarer på nyteknik är de andra bullar. Då är det minsann en etablerad sanning. Hycklare!

-------------------------
Nja. Det får väl sägas vara en etablerad sanning. Det är fortfarande sannolikt att metanutsläppen från sockerrörsodlingar i tropikerna är väsentliga, även efter den här citerade australiska rapporten. Vad som stod i Ny Teknik var ju framförallt att Agroetanols spannmålsbaserade etanolproduktion är ganska gynnsam för klimatet.

Stora utsläpp av metan är det. Sedan är frågan om hur stora, därom tvista de lärde (olärde...).... Och hycklare... det är vi väl allihopa. Eller möjligen gycklare...

mvh/BP


Dela på FacebookDela på TwitterDela på TuentiDela på SonicoDela på FriendFeedDela på OrkutDela på DiggDela på MySpaceDela på DeliciousDela på TechnoratiDela på TumblrDela på Google+
Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: fre 09-02-06 11:39 
Offline
Forummoderator

Blev medlem: ons 06-12-20 08:22
Inlägg: 3227
Ort: Hässleholm
Citat:
Forskarna har fel om etanolen

Svensk Etanolkemi AB (Sekab), och en rad andra företag, kritiseras i en debattartikel av forskare vid bland annat ett norskt universitet för sina planer i Afrika. I det här fallet har forskarna faktiskt fel; våra planer i Tanzania är ett skolexempel på hur etanol kan tillverkas på ett socialt och ekologiskt hållbart sätt.

All produktion av biodrivmedel kan inte dras över en kam. Det går att producera biodrivmedel på många olika sätt – bra eller mindre bra för det lokala samhället och för miljön.

Att öka tillgången till moderna former av energi är en förutsättning för ekonomisk utveckling och minskad fattigdom i Tanzania – ett land där mer än 80 procent av energitillförseln kommer från ineffektiv användning av ved och träkol.

Det finns outnyttjade arealer på många miljoner hektar där det inte finns någon konkurrens med livsmedelproduktion eller den biologiska mångfalden. Sekabs planer innehåller också förbättrade levnadsvillkor och nya jobb för många.

Om våra planer blir verklighet börjar vi en process där Tanzania om 20–30 år kan vara helt oberoende av oljeimport, öka sin elproduktion och samtidigt generera betydande intäkter genom att exportera hållbar etanol. En satsning som denna leder även till en utveckling av jordbruksmetoder som bidrar till att jordbruksproduktionen ökar.

De planer Sekab utvärderar öppnar – tvärtemot vad forskarna antyder – för en långsiktigt hållbar ekonomisk och social utveckling i Tanzania. För att säkerställa att vårt projekt verkligen blir det skolexempel som vi planerar för, har vi kontakt med mycket kvalificerad svensk och internationell expertis.

Regeringen i Tanzania har med aktivt stöd av Sida och Energimyndigheten skapat ett särskilt organ – National Biofuels Task Force (NBTF) – som hanterar alla frågor och beslut kring en biodrivmedelsindustri i vardande. En nationell strategi med tydliga regelverk håller på att utvecklas för att säkra en hållbar utveckling.

Sekab ser denna utveckling som oerhört viktig då den skapar villkor för en miljö där vi, med våra höga miljö- och sociala standarder, kan konkurrera på ett rättvist sätt. Tanzania behöver via handel tillgång till våra marknader, initialt stöd med teknik och kapital för industriell utveckling samt resurser som riktas mot infrastruktur, utbildning och hälsa.

Anders Bergfors

Chef, Sekab Östafrika


http://norran.se/asikter/debattartiklar ... 242455.ece


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: fre 09-03-27 08:39 
Offline
Forummoderator

Blev medlem: ons 06-12-20 08:22
Inlägg: 3227
Ort: Hässleholm
Citat:
Biobränsle kan ge Tanzania ett lyft
Kritiken mot biobränsleindustrin i Tanzania är svagt underbyggd. Seriösa investerare kan bidra till den nödvändiga moderniseringen av jordbrukssektorn. Odlingsinitiativen kan ge förbättrad mat- och energisäkerhet och minska fattigdomen - även om varje projekt kräver konsekvensanalys, skriver tio forskare från Sverige och Tanzania.

De initiativ som tagits i Tanzania för att utveckla en modern biobränsleindustri, svenska SEKAB:s verksamhet är ett av flera exempel, har i media under senare tid framställts som neokolonialistiska och bidragande till ökade växthusgasutsläpp och djupare fattigdom. Vi anser att mycket av denna kritik är svagt underbyggd, icke konstruktiv och ofta förvånansvärt ensidig. Dessutom riskerar de att kväva dessa initiativ i sin linda - initiativ som vi anser är värda ett mer seriöst övervägande. En del av vår oljeimport från rika länder skulle kunna ersättas med biobränsleimport från fattiga länder vilket ger dessa nya möjligheter till utveckling.

Vi påstår inte att alla biobränsleprojekt är oproblematiska. En kritisk och konstruktiv granskning är oerhört viktig för att säkerställa att en hållbar biobränsleindustri tar form i Tanzania och i andra tropiska länder. Genomgripande analyser är nödvändiga för att man på ett transparent och demokratiskt sätt skall kunna bedöma fördelar och nackdelar av olika utvecklingsalternativ, men även för att förmå aktörer att vara kreativa och ansvarstagande i sin verksamhet.
Vi ser möjligheter
Tanzanias befolkning tillhör världens fattigaste. En majoritet lever på landsbygden där de är sysselsatta i självhushåll. De använder traditionella jordbruksmetoder som ofta ger skördar motsvarande endast en tiondel av vad jordbruk i utvecklade länder förmår. Bönderna lever med bristfälliga marknader och få affärsmöjligheter som skulle kunna ge dem möjlighet att ta sig ur fattigdom. Dagens jordbruksmetoder möjliggör inte heller att de naturliga ekosystemen kan skyddas - tvärtom förväntas dessa utsättas för ett ökande tryck som följd av befolkningsökningen.

Vi tror att biobränsleprojekt kan bidra till förbättring av livsvillkoren för fattiga i Tanzania. Förutsättningarna för jordbruksproduktion i Tanzania är goda och vår bedömning är att Tanzania skulle kunna öka och diversifiera sin jordbruksproduktion avsevärt och därmed kunna producera både mat och bioenergi. I många fall ger samproduktion av mat och biobränslen nya möjligheter för hållbar markanvändning.

Flera biobränslegrödor kan bidra med viktiga funktioner i jordbrukslandskapet, som exempelvis att minska erosionsrisken och skapa ett bättre mikroklimat och därmed förbättra jordbrukets produktivitet. Om sockerrör skördas maskinellt i stället för att brännas och skördas för hand, kan skörderester lämnas på åkrarna där de bidrar till att binda in kol i marken - detta leder till förbättrade jordar och ökar etanolsystemets bidrag till reducerade växthusgasutsläpp.

Jordbruksektorn i Tanzania är i skriande behov av en modernisering som kräver kapital, teknologiöverföring och kunskap. Vi ser intresset hos seriösa biobränsleinvesterare att föra med sig dessa viktiga ingredienser till Tanzania som en möjlighet i landets strävan mot förbättrad mat- och energisäkerhet och minskad fattigdom. Kritikerna av biobränsleinitiativen i Tanzania föreslår sällan några alternativa utvecklingsvägar för hur fattiga bönder i Tanzania skall ta sig ur sin fattigdom.

Vi ser också utmaningar
En central fråga är vad Tanzania som nation kan få ut av biobränsleinvesteringar och hur man kan säkerställa att de fattiga gynnas. Partnerskap mellan lokala samhällen och investerare bör etableras för att säkerställa att överföring av teknologi och kapital samt infrastrukturuppbyggnad bidrar till en positiv utveckling mot ett hållbart jordbruk med högre avkastning. Kan de internationella investerarna engagera lokala jordbruksorganisationer och åstadkomma ett gemensamt engagemang i biobränsleprojekten?

All form av jordbruk påverkar miljön, inklusive den lokala biodiversiteten. En ansvarsfull utveckling av en biobränsleindustri i Tanzania kräver en ingående konsekvensanalys. Lokalt förankrade markanvändningsplaner kan skydda områden av högt biologiskt- och kulturellt värde. Där det krävs bör alternativ till monokultursystem användas, såsom integrerade odlingssystem där flera grödor odlas parallellt och markbruk som säkerställer biodiversitetszoner och utgår ifrån landskapets ekologi.

Vi bedömer att tropisk etanolproduktion med hållbara odlingsmetoder medför positiv effekt på klimatet - genom att minska oljeanvändningen men också genom att binda ytterligare kol i marken. En omfattande analys krävs också för att bedöma eventuella nedströms effekter av biobränsleodling, och hur den viktiga mangroveskogen och deltat som finns utmed Tanzanias kust kan påverkas. En utgångspunkt bör vara nederbördsbaserad produktion kompletterat med bevattning inom ramen för hållbart utnyttjande av grundvatten eller ytvatten i form av floder och sjöar. Alternativa grödor som den mindre vattenkrävande sockerdurran kan vara en lösning i områden med knapp vattentillgång.

Lärandeprocess mot hållbar utveckling
Jordbruksutveckling - som beaktar möjligheterna till biobränsleproduktion tillsammans med övrig jordbruksproduktion - är en nyckel till förbättrade levnadsvillkor i Tanzania. Ett brett perspektiv behövs för att utvärdera fördelar och nackdelar hos olika alternativ - i en process som inkluderar lokala intressenter.

En uppbyggnad av lokal och nationell kapacitet att skapa utvecklingsplaner baserade på tvärvetenskapliga analyser är central för en hållbar biobränsleutveckling i Tanzania.

Om internationella företag är villiga att ta sig an denna utmaning i en ödmjuk lärandeprocess framstår då detta som en lovande möjlighet. Företagen behöver både råd och kritisk granskning som stimulerar dem att leva upp till krav på hållbar biobränsleproduktion. Vi anser att konstruktiva analyser och hållbarhetsbedömingar behövs - snarare än ensidiga anklagelser.

Anders Arvidson
Stockholm Environment Institute, Africa Centre, University of Dar es Salaam, Tanzania
Göran Bernde
Fysisk resursteori, Chalmers, Göteborg
Håkan Eggert
Göteborgs universitet och University of Dar es Salaam, Tanzania
Mads Greaker,
Statistics Norway och Göteborgs universitet
Francis X Johnson
Stockholm Environment Institute
Razack B. Lokina,
Environment for Development, Department of Economics, University of Dar es Salaam, Tanzania
Stacey Noel
Stockholm Environment Institute, Africa Centre, University of Dar es Salaam, Tanzania
Johan Rockström,
Stockholm Environment Institute
Mugassa Rubindamayugi
Department of Molecular Biology and Biotechnology, University of Dar es Salaam, Tanzania
Ivar Virgin
Stockholm Environment Institute


http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=114&a=482572


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: fre 09-03-27 09:08 
Offline
Forumadministratör
Användarvisningsbild

Blev medlem: lör 06-12-23 09:31
Inlägg: 7132
Ort: Älvsjö
Äntligen en vettig insändare om etanolsatsningen i Tanzania!

/Aryan

_________________
Komplettera gärna data om dit piggybacksystem här: http://www.editgrid.com/user/aryan/E85_piggyback_system och här viewtopic.php?f=10&t=6352


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: fre 09-03-27 10:11 
Offline

Blev medlem: tor 08-09-25 23:06
Inlägg: 980
Och underskrivet av folk som faktiskt vet hur det ser ut i Tanzania och inga emeritusskitar, om man nu ska hänvisa till auktoritet.


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: fre 09-03-27 12:20 
Offline
Forummoderator

Blev medlem: mån 07-01-01 20:57
Inlägg: 6004
Ort: Hindås
MKt bra!

_________________
http://direktdemokraterna.se
Myndigförklara dig själv.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: fre 09-03-27 18:15 
Offline

Blev medlem: ons 06-12-20 11:04
Inlägg: 1955
Ort: 08- och Småland
Marit Paulsen skulle nog inte ställa sig till ovanstående positiva rapport. Hon visar sig vara högst etanolkritisk! (Det kanske inte är någon större förlust?)

Marit Paulsen: Dags att slakta den heliga ekologiska kossan
Publicerat i dag i DN. 13:28
Ekologisk odling är alldeles för ineffektiv för att försörja mänskligheten och riskerar att leda till svält. Endast genom teknisk utveckling och storskalig jordbruksindustri kan vi upprätthålla en tillräcklig matproduktion, skriver Marit Paulsen på debattsajten Newsmill.
Läs mer: http://www.dn.se/livsstil/marit-paulsen ... n-1.832022


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: tor 09-04-02 11:27 
Offline
Forummoderator

Blev medlem: ons 07-09-19 14:44
Inlägg: 2271
Ort: Luleå
Frågan om det här med ekologisk mat är väl då kanske lite berättigad. Om ekologisk mat kräver tredubbla arealer så blir det problem om hela världen ska äta ekologisk mat.

Sen kanske man kan tycka att vi är för mycke människor på jorden men det är väl lite svårare att göra något åt det.


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: tor 09-04-02 14:22 
Offline
Forumadministratör
Användarvisningsbild

Blev medlem: lör 06-12-23 09:31
Inlägg: 7132
Ort: Älvsjö
Det bara i västvärden som det förekommer så intensiv landbruk att ekologisk odling ger mindre avkastning och då räknar man för enkelheten bort all extra extern energi/olja osv som den intensiva jordbruken kräver.

I stora delar av världen är avkastningen bara några få procent av vad de är i västvärlden och väldigt mycket sämre än vad vi får med ekologisk jordbruk så det finns enorma potential till förbättring utan att för den delen förstöra miljön.

/Aryan

_________________
Komplettera gärna data om dit piggybacksystem här: http://www.editgrid.com/user/aryan/E85_piggyback_system och här viewtopic.php?f=10&t=6352


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: tis 09-04-14 10:00 
Offline
Forummoderator

Blev medlem: ons 06-12-20 08:22
Inlägg: 3227
Ort: Hässleholm
Citat:
"Bistånd ska rädda miljöfarligt etanolprojekt"
Det svenska energiföretaget söker bistånd för att göra etanolbränsle av sockerrör.
Nu hävdar sex forskare och en dokumentärfilmare på DN Debatt att sockerrörsodlingarna kommer leda till mer koldioxidutsläpp - och menar att företaget mörkar.

Energibolaget Sekab, som delägs av bland andra tre norrländska kommunala energibolag, planerar att odla sockerrör för att göra etanol på en yta i Tanzania större än Gotland.
Nu larmar sex svenska och norska forskare och en dokumentärfilmare om konsekvenserna av projektet.
I en debattartikel i Dagens Nyheter hävdar forskarna att företaget, som söker svenskt och norskt stöd, mörkat en miljörapport.
”Allvarliga miljöproblem som konsultrapporten identifierat, till exempel att vattentillgången var otillräcklig, slätas över. Sekab offentliggör inte miljökonsekvensbeskrivningen så att bybor i de berörda områdena kan vara med och diskutera projektet, lika litet som forskare och miljöengagerade kan göra det. Men texten har läckt ut och vi vet därför att slutsatserna ger en förskönad bild av den studie konsultföretaget genomförde”, skriver forskarna.
Enligt forskarna kan sockerrörsodlingen, som ska ge grön energi, i stället leda till ökad miljöförstöring.


http://www.gt.se/Nyheter/1.1532567/bist ... nolprojekt


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: tis 09-10-13 12:09 
Offline
Forumadministratör
Användarvisningsbild

Blev medlem: lör 06-12-23 09:31
Inlägg: 7132
Ort: Älvsjö
Efter att ha misslyckats med att hitta andra köpare föreslår Sekabs förre VD Per Carstedt att nu via sitt eget bolag Eco Development i Europa ta över projektet själv http://www.norran.se/nyheter/sekab/article336256.ece man kan naturligtvis tycka att det är märkligt, men det bevisar i alla fall att han själv tror på det.

/Aryan

_________________
Komplettera gärna data om dit piggybacksystem här: http://www.editgrid.com/user/aryan/E85_piggyback_system och här viewtopic.php?f=10&t=6352


Upp
 Profil  
 
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter  
Ny tråd Svara på tråd  [ 72 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4, 5

Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme


Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 2 gäster


Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori

Sök efter:
Hoppa till:  
POWERED_BY
Swedish translation by Peetra & phpBB Sweden © 2006-2011