Etanol.nu
http://www.etanol.nu/forum/

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2016!
http://www.etanol.nu/forum/viewtopic.php?f=4&t=7392
Sida 1 av 1

Författare:  Tobben [ sön 16-02-14 22:30 ]
Inläggsrubrik:  KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2016!

Hej alla aktiva forummedlemmar och medlemmar i Etanol.nu!

Härmed kallas till årsmöte i föreningen Etanol.nu för år 2016!

Mötet äger rum tisdagen den 15/3 kl. 16:00 (med möjlighet att skjuta på det lite om någons tåg inte passar ed)

Antingen ses vi på Vackstanäsgymnasietutanför Södertälje eller på Internet via chatt. Detta avgörs av hur många som kommer och hur många som kan/vill ta sig till Södertälje. Skjuts ordnas från stationen.

Då föreningen inte haft några möten på i alla fall 6 år blir detta nästan som ett konstituerande möte där alla poster i styrelse och valberedning mm måste väljas om. ALLA som känner sig hågade att stötta och driva föreningen vidare uppmanas komma till mötet samt nominera sig själva till de uppdrag som behöver tillsättas! Arbetsinsatsen i föreningen är minimal om man inte själv vill driva något, strängt taget räcker det att komma på årsmötet en gång/år. Vill man driva något som överensstämmer med föreningens syfte (se stadgarna §2) finns stora möjligheter!

Dagordning för mötet:

att mötet är stadgeenligt utlyst
fastställande av mötets dagordning
val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare/rösträknare för mötet
behandling av styrelsens berättelse över verksamheten föregående år samt beslut om dess godkännande
behandling av föreningens bokslut och revisorns utlåtande över detta samt beslut om fastställande av bokslutet
beviljande av ansvarsfrihet
val av styrelse
val av revisorer
val av valberedning
behandling av ärenden som av styrelsen förelagts årsmötet
beslut om medlemsavgiften
övriga frågor

Vänligen anmäl om du kommer och om du kan tänka dig någon av ovanstående poster, antingen här i tråden eller direkt till mig via PM/på mobil till 0706-34 99 63.

Väl mött!
/Tobben

Författare:  GL [ sön 16-02-14 22:48 ]
Inläggsrubrik:  Re: KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2016!

Jag planerar att komma till ett fysiskt möte i Vackstanäs 15 mars.

Författare:  Tobben [ mån 16-03-14 18:14 ]
Inläggsrubrik:  Re: KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2016!

Jag tror bara det är fyra anmälda till mötet så det blir hur som helst inget fysiskt möte. Frågan är om det är någon vits att ha möte över huvud taget eller om vi ska försöka få till en träff i sommar i stället? Vad tycker ni?

Författare:  GL [ mån 16-03-14 18:42 ]
Inläggsrubrik:  Re: KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2016!

Väntar gärna till sommaren. Förkyld just nu.

Författare:  torbjorn [ tis 16-03-15 00:16 ]
Inläggsrubrik:  Re: KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2016!

Jag har ändå lyckats boka in några andra stockholmsärenden i veckan, så jag åker ner i morgon (hm...senare idag) vare sig det blir något möte eller inte.

Författare:  aryan [ tis 16-03-15 15:51 ]
Inläggsrubrik:  Re: KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2016!

Jag kommer och det blir möte kl 18 Vackstanäsgymnasiet utanför Södertälje man kan även vara via skype till ”dryophila” då svara Tobben.

Författare:  karlmb [ lör 17-02-25 23:38 ]
Inläggsrubrik:  Re: KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2016!

Hade ni nåt möte?

Författare:  torbjorn [ mån 17-02-27 10:14 ]
Inläggsrubrik:  Re: KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2016!

Jodå, vi hade ett möte och protokollet är publicerat.
http://etanol.nu/dokument.php

Författare:  karlmb [ mån 17-02-27 23:32 ]
Inläggsrubrik:  Re: KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2016!

Ah, tack!

Sida 1 av 1 Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/