Etanol.nu
http://www.etanol.nu/forum/

swedish mail from etanol.nu
http://www.etanol.nu/forum/viewtopic.php?f=42&t=4828
Sida 1 av 1

Författare:  Volvo-Berti [ tor 09-03-05 20:33 ]
Inläggsrubrik:  swedish mail from etanol.nu

hej hej,

i've got a mail from this forum, written in swedish...and i do not understand anything.

could you please explain the content of the mail?

[i]Detta är ett meddelande från administratören på "Etanol.nu". Om meddelandet innehåller spam, stötande eller på annat sätt grova kommentarer som du finner kränkande, kontakta webmastern på följande adress:

no.reply@etanol.nu

Inkludera hela detta meddelande (särkilt sidhuvudet).

Meddelandet följer här nedan:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nu är det hög tid att betala medlemsavgiften för 2009!

Ditt bidrag betyder mycket för oss! Eftersom vi är en politiskt och ekonomiskt oberoende förening är våra medlemsbidrag våra enda intäkter.

Antalet betalande medlemmar avgör vad för typ av nytt web-hotell vi har råd att flytta till.

Alla pengar som inte går åt till att driva hemsidan och forumet kommer att gå till avgastester av en etanolkonverterad bil. Det har inte gjorts några bra sådana tester och vi hittar ingen som är villig att göra dem så vi har bestämt oss för att göra det själva. Testerna kostar cirka 34 000:- plus moms och vi är med hjälp av våra medlemsbidrag nästan halvvägs. Hjälp oss att kunna göra dessa tester så att vi med dem kan påverka den kommande lagstiftningen på området! Även bidrag utöver medlemsavgiften är naturligtvis välkomna, märk då inbetalningen med "avgastestet".

Hur betala medlemsavgift?

1. Betala in medlemsavgiften som är 150 kr per år (familjemedlemmar utöver den första medlemmen i hushållet har gratis medlemsskap) till postgiro 42 34 53-0 och skriv ditt telefonnummer (inklusive riktnummer) som referens på inbetalningen.

2. Skicka ett mail till kassoren@etanol.nu där du skriver:
o Namn
o e-post
o Forumnamn
o Adress
o Telefonnummer

Om det är mer än en person i hushållet som skall registreras som medlemmar behöver givetvis namn, e-post och forumnamn.
Uppgifterna upprepas för varje person.

Om du är bosatt i utlandet använder du nedanstående uppgifter (övrigt enl. punkt 2 ovan):
IBAN: SE76 9500 0099 6042 0423 4530
BIC: NDEASESS
[/]

Författare:  Anders [ tor 09-03-05 22:17 ]
Inläggsrubrik: 

Something like this.

Now it is high time to pay the membership fee for 2009!

Your contribution means a lot to us! Since we are a politically and financially independent association, our membership fee our only income.

The number of paying members will determine what type of new web-hotel we can afford to move to.

Any money not spent on running the website and the forum will go to the exhaust tests of ethanol converted car. There have been no good such tests and we find no one who is willing to do them so we have decided to do it ourselves. The tests cost about 34 000 - plus VAT and we are using our member's contribution almost halfway. Help us to be able to do these tests so that we with them may affect the forthcoming legislation on the matter! While contributions in addition to the membership is of course welcome, marking where the payment by "exhaust test."

How to pay membership dues?

1. Pay the membership fee is 150 SEK per year (family members beyond the first member of the household have free membership) to the postal giro 42 34 53-0, and write your phone number (including area code) as a reference on payment.

2. Send an email to kassoren@etanol.nu where you write:
o Name
o e-mail
o Forum Name
o Address
o Telephone number

If there is more than one person in the household to be registered as members need course name, email and forum name.
The data are repeated for each person.

If you are resident abroad, use the following information (other acc. Paragraph 2 above):
IBAN: SE76 9500 0099 6042 0423 4530
BIC: NDEASES

Författare:  Volvo-Berti [ fre 09-03-06 06:57 ]
Inläggsrubrik: 

okay, thx. is the membership fee voluntary?

Författare:  Dr. Mabuse [ fre 09-03-06 08:09 ]
Inläggsrubrik: 

Volvo-Berti skrev:
okay, thx. is the membership fee voluntary?

For membership in this forum, yes.

Sida 1 av 1 Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/