Etanol.nu
http://www.etanol.nu/forum/

NOx = NO,NO2...?
http://www.etanol.nu/forum/viewtopic.php?f=46&t=6941
Sida 1 av 1

Författare:  Henrik Jansson [ sön 13-08-11 17:30 ]
Inläggsrubrik:  NOx = NO,NO2...?

Man kan ibland se siffror på hur mycket kväveoxider en motor släpper ut.
Det kan stå i gram/km eller gram/kwh. Och så står det NOx, eller kväveoxider.
Det är föga upplysande..
Problemet med kväveoxidutsläppen är ju just kvävet. Inte syret. Om en bil exempelvis släpper ut 1 gram NOx, är det då NO? eller NO2? eller NO3?
Med tanke på atomvikten för kväve och syre så är det ju ungefär 47% kväve i NO, men bara 30% kväve i NO2.
Vilken sorts kväveoxid är det man menar när det står NOx?

Författare:  gt-i [ mån 13-08-12 07:45 ]
Inläggsrubrik:  Re: NOx = NO,NO2...?

problemet är visst syret. rent kväve består atmosfären till 80% av, så det är inget att bekymra sig om.
nox däremot övergöder och skadar lungor. alltså är det kväveoxider som man fokuserar på.
hur proportionerna ser ut vet jag inte tyvärr.

Författare:  Dr. Mabuse [ mån 13-08-12 10:26 ]
Inläggsrubrik:  Re: NOx = NO,NO2...?

Vi har även N2O vilket är lustgas.

Problemet är inte kvävet i sig, eller syret i sig, utan att kväveoxiden tillsammas med vatten i atmosfären bildar salpetersyra, eller salpetersyrlighet. HNO3


Edit:
Citat:
Vilken sorts kväveoxid är det man menar när det står NOx?

X står för variabel, inte nödvändigtvis heltal. N2O ( NO0,5 ), NO, NO2, N2O3 osv. NOx betyder alla kväveoxid-varianter.

Författare:  aryan [ mån 13-08-12 23:15 ]
Inläggsrubrik:  Re: NOx = NO,NO2...?

Lustgas / dikväveoxid är även ett extremt potent växthusgas.

Författare:  Henrik Jansson [ mån 13-08-12 23:30 ]
Inläggsrubrik:  Re: NOx = NO,NO2...?

Alltså vad jag menar är att det är mängden kväveoxider vägt i mängden kväve som är problemet.
För miljön är en NO molekyl lika farlig som en NO2 molekyl.
Men 1 gram NO är farligare än 1 gram NO2. "Farligheten" beror på mängden N.
Alltså vill jag veta vilken kväveoxid det är man anger i utsläpp från motorer.
Och visst är kväveoxid en växthusgas, men inte jämförbar med koldioxid.

Författare:  matsuda [ tis 13-08-13 14:00 ]
Inläggsrubrik:  Re: NOx = NO,NO2...?

Citat:
X står för variabel, inte nödvändigtvis heltal. N2O ( NO0,5 ), NO, NO2, N2O3 osv. NOx betyder alla kväveoxid-varianter.

aryan skrev:
Lustgas / dikväveoxid är även ett extremt potent växthusgas.

Men det är väl N2O och borde egetnligen inte omfattas av NOx. Isf tycker jag att man borde skriva NxOy, eller dylikt, för att vara tydlig, men konventionen kanske är annorlunda...

Författare:  Dr. Mabuse [ tor 13-08-15 09:41 ]
Inläggsrubrik:  Re: NOx = NO,NO2...?

matsuda skrev:
Men det är väl N2O och borde egetnligen inte omfattas av NOx. Isf tycker jag att man borde skriva NxOy, eller dylikt, för att vara tydlig, men konventionen kanske är annorlunda...

Lustgas som NOx blir x=0.5

Författare:  Henrik Jansson [ sön 13-08-18 12:48 ]
Inläggsrubrik:  Re: NOx = NO,NO2...?

Men det är ingen som vet vilken mängd N det är man räknar med när man skriver NOx i avgassammanhang då?

Författare:  GL [ sön 13-08-18 13:18 ]
Inläggsrubrik:  Re: NOx = NO,NO2...?

Det verkar all NOx räknas om till NO2 för att ange NOX-halten. Troligen för att de lägre oxiderna snart omvandlas till NO2.
Citat från
http://site.ge-energy.com/prod_serv/pro ... er4249.pdf


Citat:
NOx Emissions
1. Definition
a. Nitrogen oxides (NOx) emissions include NO and
NO2. From gas turbines NOx is predominately NO
(for purpose of reporting, NO2 is used as the
mass reference for NOx).
b. NOx emissions are due to thermal NOx from
combustion and fuel bound nitrogen (FBN). In
the case of natural gas, fuel bound nitrogen is
assumed to be negligible, and all NOx emissions
are assumed to be thermal NOx.
c. The FBN (organic NOx) is the amount of nitrogen
present in the fuel that is oxidized via the
combustion process to NOx. Typically, a credit is
allowed up to the maximum limit of the FBN in
the fuel (in the US per US EPA standard).

Författare:  ayrton [ tor 13-09-05 15:11 ]
Inläggsrubrik:  Re: NOx = NO,NO2...?

Hej!


NOx = NO + NO2

Mäts som NOx pga att det svårt att mäta speciellt NO2 separat. Största delen av NOx-emissionerna är dock generellt NO.

N2O mäts separat men är ingen reglerad komponent ännu. Däremot ska biltillverkarna rapportera N2O-emissioner i USA från årsmodell 2017.

Sedan kommer det förmodligen att NH3(ammoniak) regleras i framtiden pga införandet av SCR-system som ju ska användas för att reducera NOx.

Författare:  aryan [ tor 13-09-05 20:12 ]
Inläggsrubrik:  Re: NOx = NO,NO2...?

http://www.trafi.fi/sv/vagtrafik/miljov ... gasutslapp

Citat:
De biprodukter som uppkommer till följd av förbränningen består till största delen av kväveoxider (NO, NO2, N2O). Dessa uppkommer när kvävet i luften oxideras i de höga temperaturerna vid förbränningen. Den allmänna benämningen för dessa är NOX. Kväveoxiderna är i synnerhet ett problem med dieselmotorer.

Det kan bli särskilt komplicerat att minska dieselmotorernas NO2-utsläpp, eftersom en oxideringskatalysator samtidigt även oxiderar NO-utsläpp och omvandlar dem till NO2-utsläpp. Kväveoxiderna irriterar andningsvägarna och ökar övergödningen i naturen.


Se även handbok för vägtrafikens luftföroreningar
http://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/P ... sioner.pdf

På sid 5 och 6 redovisas vad som ingår i gruppen kväveoxider och hur de upstår.

Författare:  ayrton [ tor 13-09-05 20:42 ]
Inläggsrubrik:  Re: NOx = NO,NO2...?

Ok N2O mäts inte som NOx, jag har jobbat med emissionsmätning och vet att N2O inte detekteras med den tekniken som mäter NOx(NO+NO2).

Att mäta lustgas(N2O) har inte gått förrän på senare tid då det tagit fram ny teknik för detta. EU har än så länge inte visat något intresse för N2O, däremot som sagt USA. Men där mäts det som sagt separat från NOx och ska redovisas separat.

Sida 1 av 1 Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/