Etanol.nu
http://www.etanol.nu/forum/

Världens utsläpp av koldioxid?
http://www.etanol.nu/forum/viewtopic.php?f=47&t=7059
Sida 1 av 1

Författare:  Henrik Jansson [ tis 13-12-24 20:06 ]
Inläggsrubrik:  Världens utsläpp av koldioxid?

Jag letar efter siffror på världens och Sveriges utsläpp av koldioxid från fossila bränslen, men det är svårt att få bra siffror på detta.
Det jag främst vill veta är hur mycket koldioxid världen sammanlagt har släppt ut från fossila bränslen sedan man började använda fossila bränslen.
Hur mycket halten har ökat i atmosfären är enkelt att få fram, men det anger inte exakt hur mycket fossil koldioxid vi har släppt ut, eftersom koldioxiden också har lagrats i havet, och eftersom avskogningen på senare har varit större än återväxten i världen har detta kol också påverkat halten.
Jag vill alltså veta hur mycket koldioxid som har kommit just från fossila bränslen, och inte omräknade siffror där man har räknat om andra naturliga gaser till koldioxid.
Det skulle också vara intressant att veta hur mycket koldioxid från fossila bränslen som Sverige har släppt ut genom åren.

Författare:  Henrik Jansson [ mån 13-12-30 22:48 ]
Inläggsrubrik:  Re: Världens utsläpp av koldioxid?

Här har jag fått fram utsläppen av kol. Siffrorna anger mängden kol (alltså inte koldioxid) i PgC, alltså Petagram kol.
1 PgC = 1 Biljard gram kol = 1 Miljard ton kol. Alltså har människan tillfört 365 miljarder ton kol.
Man kan också se att det är de fossila bränslena som är problemet. Övrig verksam, som ändrad markförändring som vissa ofta påtalar, visar sig här i princip inte påverka något eftersom olika effekter där tar ut varandra.
(Tyvärr flyttar sig texten när man postar den här så tabellen blir svårläst.)
Final Draft (7 June 2013)
Chapter 6
IPCC WGI Fifth Assessment Report

1750–2011 1980–1989 1990–1999 2000–2009 2002–2011

PgC PgC yr–1 PgC yr–1 PgC yr–1 PgC yr–1

Atmospheric increasea 240 ± 10 3.4 ± 0.2 3.1 ± 0.2 4.0 ± 0.2 4.3 ± 0.2

Fossil fuel combustion and 365 ± 30 5.5 ± 0.4 6.4 ± 0.5 7.8 ± 0.6 8.3 ± 0.7
cement productionb

Ocean-to-atmosphere fluxc –155 ± 30 –2.0 ± 0.7 –2.2 ± 0.7 –2.3 ± 0.7 –2.4 ± 0.7

Land-to-atmosphere flux 30 ± 45 –0.1 ± 0.8 –1.1 ± 0.9 –1.5 ± 0.9 –1.6 ± 1.0

Partitioned as follows
Net land use changed 180 ± 80 1.4 ± 0.8 1.6 ± 0.8 1.1 ± 0.8 0.9 ± 0.8

Residual terrestrial fluxe –150 ± 90 –1.5 ± 1.1 –2.7 ± 1.2 –2.6 ± 1.2 –2.5 ± 1.3

Sida 1 av 1 Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/