Etanol.nu
http://www.etanol.nu/forum/

"Uranbrytning hotar våra bygder"
http://www.etanol.nu/forum/viewtopic.php?f=6&t=6518
Sida 1 av 1

Författare:  aryan [ mån 12-06-25 10:15 ]
Inläggsrubrik:  "Uranbrytning hotar våra bygder"

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ur ... 298513.svd

Citat:
Uranbrytning hotar våra bygder

Undersökningarna av uranförekomster innebär förlorade år för våra kommuner. Ingen vill investera i bygder som riskerar att bli obeboeliga. Vårt budskap till bolagen är att vi kommer att använda vår kommunala vetorätt för att stoppa projekten, skriver kommunstyrelseordförande i sex kommuner.

Kanadensiska Continental Precious Minerals, australiensiska Aura Energy och ytterligare några företag vill etablera uranbrytning i Sverige. Vårt budskap till dem är att vi kommer att använda vår kommunala vetorätt för att stoppa projekten. De slösar inte bara bort sina pengar, de hindrar dessutom hållbara satsningar som hålls tillbaka av oron för storskaliga gruvprojekt. Vi uppmanar dem därför att avsluta pågående aktiviteter i våra kommuner.

Vi som undertecknar företräder stabila politiska majoriteter i kommunerna Berg, Åre och Östersund i Jämtland samt Falköping, Skövde och Tidaholm i Västergötland. Av Sveriges totalt cirka 150 aktuella tillstånd att undersöka uranförekomster finns merparten i våra kommuner. Den kommunala vetorätten mot uranbrytning är ett av våra viktigaste redskap för att säkerställa att våra bygder förblir beboeliga för kommande generationer. Men tyvärr omfattar inte vetorätten prospekteringsbolagens undersökningar, tvärtom medger den svenska minerallagstiftningen undersökningstillstånd även när brytning framstår som otänkbar.

Undersökningstillstånden gäller i tre år och förlängs ofta, trots starkt folkligt motstånd. Provborrning och provbrytning ackompanjeras av opinionsbildande kampanjer; invånarna kallas till ensidiga informationsträffar som bekostas av prospekteringsbolagen. Kommuner och andra myndigheter utan egna utredningsresurser uppvaktas av företagens inhyrda konsulter, som bedyrar att uranbrytningen kan ske utan allvarliga miljöeffekter. De som vill ha en oberoende granskning av projekten måste förlita sig på ideella krafter, eftersom budget för ändamålet normalt saknas.


Ibland blir det parodiskt tydligt att prospekteringsbolagen saknar all kunskap om vad som sker ovan jord i våra regioner. Som när Ed Godin, vd för Continental Precious Minerals, för några månader sedan talade på en konferens för gruvnäringen. I anslutning till presentationen av en uranfyndighet i Oviken, intill Storsjön och några mil söder om Östersund, talade han om alla nyttigheter som skulle följa av en gruvetablering – bland annat nya skolor och sjukhus!

Godin tycks förlita sig på att åhörarna aldrig har satt sin fot i den utvecklade och sedan tusen år befolkade kulturbygd han talar om. Visste vi inte att det kanadensiska företaget ifråga är helt inriktat på Sverige skulle man tro att presentationen var framtagen för gruvetableringar i underutvecklade länder.

De förekomster av uran i Sverige som främst drar till sig prospekteringsbolagens intresse finns i flera stora områden med alunskiffrar, från Skåne i söder till Lappland i norr. Dessa urantillgångar är så låghaltiga att brytning skulle bli extremt landskapspåverkande.

För att förse de svenska kärnkraftverken med uran från exempelvis Billingen-Falbygdens alunskiffrar skulle det krävas en kvadratkilometer nya dagbrott per år. ”Landskapsmord” kallades detta, när Falköpings och Skövdes kommuner år 1977, i just detta område, stoppade Sveriges hittills enda urangruva.

Vid ovannämnda konferens redovisade Ed Godin kalkyler för Oviken som baserades på brytning av 40000 ton malm om dagen i 16 år. Detta, hävdade han vidare, utgör bara en tjugondel av områdets brytbara material. Av företagets redovisning framgår att det skulle handla om två stycken upp till 145 meter djupa dagbrott, med en sammanlagd yta om nära två kvadratkilometer.

Resultatet skulle bland annat bli ett 30 meter högt avfallsberg som breder ut sig på en yta av 500 meter gånger två kilometer, samt en invallad avfallsdamm för miljöskadliga lakrester med en yta på upp till tio kvadratkilometer. Redan det skulle göra stora delar av trakten obeboelig. En 20 gånger större brytning än så skulle rimligtvis förutsätta evakuering av hela bygden.

Att vi tänker stoppa detta och andra planerade ”landskapsmord” beror långt ifrån bara på att uranbrytningen skulle orsaka allvarliga och svårläkta skador i landskapsbilden. Ännu värre är att alunskiffern innehåller organiska kolföreningar, svavel och ett stort antal metaller som frigörs vid brytning. Det vi minst av allt vill utsätta kommande generationer för är förorenade vattendrag och omgivningar.

Några av de uppenbara riskerna är läckage från uranutvinning med biokemiska processer, brott i avfallsdammarnas invallningar och långsiktig urlakning från malmresterna.

Prospekteringsbolagens aktiviteter innebär förlorade år för våra kommuner. År då andra – hållbara – satsningar läggs på is och människor avstår från att flytta hit, eftersom man inte vågar investera i bygder som kan bli obeboeliga inom något decennium. Därför uppmanar vi företagen att självmant avsluta alla aktiviteter som syftar till uranutvinning i våra kommuner, så att vi slipper använda vår vetorätt.

ANNSOFIE ANDERSSON (S)

kommunstyrelsens ordförande, Östersund

ULF ERIKSSON (C)

kommunstyrelsens ordförande, Falköping

CURT B GUSTAVSSON (S)

kommunstyrelsens ordförande, Tidaholm

EVA HELLSTRAND (C)

kommunstyrelsens ordförande, Åre

KATARINA JONSSON (M)

kommunstyrelsens ordförande, Skövde

KARIN PAULSSON (S)

kommunstyrelsens ordförande, Berg

Författare:  karlmb [ mån 12-06-25 11:55 ]
Inläggsrubrik:  Re: "Uranbrytning hotar våra bygder"

Haha, kommentarsfältet glöder som vanligt...
Men en sak jag inte hört tidigare, från en kärnkraftsromatiker, var:
Det finns svenska forskare som påstår att brytningen av sällsynat jordartsmetaller som t.ex. Neodym, ger upphov till minst lika stora miljöproblem som uranbrytning gör.

Om detta stämmer gällande Neodym, och även om det inte finns neodym i vindkraftverk, som ju inte har permanentmagneter såvitt jag vet, så kommer ju den förutspådda elbilsrevolutionen i en lite dunkel dager.

Ngn som sett några rapporter om vad en kraftigt ökad neodym-användning kan ställa till med?

Författare:  aryan [ mån 12-06-25 13:01 ]
Inläggsrubrik:  Re: "Uranbrytning hotar våra bygder"

Neodym magneter är inget som absolut krävs för att bygga elbilar, jag är då mera orolig att elbilars elbehov kan används som ett svepskäll för att bygga ut kärnkraften.

Författare:  karlmb [ mån 12-06-25 13:38 ]
Inläggsrubrik:  Re: "Uranbrytning hotar våra bygder"

aryan skrev:
Neodym magneter är inget som absolut krävs för att bygga elbilar, jag är då mera orolig att elbilars elbehov kan används som ett svepskäll för att bygga ut kärnkraften.


Det verkar ändå vara nästan nödvändigt att använda permanentmagentmotorer i praktiken, vad jag förstått.
Jo, kärnkraftsaspekten på det hela är ju folkpartiet mkt dåliga på att dölja...

Författare:  rope_pusher [ mån 12-06-25 15:47 ]
Inläggsrubrik:  Re: "Uranbrytning hotar våra bygder"

En inte helt oväsentlig skillnad är ju att medan vi har kvar det mesta av neodynet så eldar vi upp uranet...

Författare:  karlmb [ mån 12-06-25 15:55 ]
Inläggsrubrik:  Re: "Uranbrytning hotar våra bygder"

rope_pusher skrev:
En inte helt oväsentlig skillnad är ju att medan vi har kvar det mesta av neodynet så eldar vi upp uranet...


Jo, en dels lär det gå många tusen ton mer neodym än Sveriges Uranförbrukningen under motsvarade tid, om vi ska byta bara 25% av alla förbränningsmotorer till permanentmagnetmotorer i bilarna, dels kan man ju iaf i teorin återvinna det allra mesta av uranet också.

Författare:  torbjorn [ mån 12-06-25 16:00 ]
Inläggsrubrik:  Re: "Uranbrytning hotar våra bygder"

Även om man nu väljer att använda permanentmagnetmotorer i kommande generationer av elbilar, så finns det många andra magnetmaterial man kan ta till, och som vanligt är det en pris/prestanda-fråga vilket material man väljer. Skulle neodym bli för dyrt eller ökänt så går problemet att lösa på andra sätt, även om magneterna kanske blir lite större och tyngre eller om man måste fördyra motorn genom mindre luftgap som kräver stabilare mekanik och bättre precision i tillverkningen.

Och om man helt och hållet vill undvika permanentmagneter så går det att använda asynkronmotorer eller separatmagnetiserade motorer med fältlindning.
Det är ju rätt intressant att om man ser på traktionsmotorer i lite större skala (järnvägsfordon) så verkar det som om asynkron respektive permanentmagnetmotorer har ungefär lika stora marknadsandelar idag (exempelvis har X5x/Regina och Stockholms nyare tunnelbanevagnar permanentmagnetmotorer, X2000 och X40 har asynkron), medan några årtionden gamla konstruktioner (RC-lok, X1x pendeltåg, allehanda dieselelektriska lok) använder separatmagnetiserade likströmsmotorer.

Författare:  Mammut [ ons 13-01-09 20:56 ]
Inläggsrubrik:  Re: "Uranbrytning hotar våra bygder"

När jag hör motståndarna till uranbrytning i Sverige så blir jag illa till mods, dom talar så starkt om hur vacker deras område är och vilken katastrof för mänskligheten det skulle bli om det bröts uran. Problemet är dock så länge vi behöver uran kan vi då med gott samvete kräva att det bryts i länder med urusel miljöpolitik, anställningsvillkor och i en del av länderna också demokrati- och jämställdhetsfrågor med galopperande korruption? Borde vi inte antingen ställa krav på hur uranet bryts och blir till reaktor bränsle? hur dom anställda behandlas? hur mycket pengar som försvinner ner i korrupta tjänstemän och politiker istället för samhällets bästa?

Jag ser hellre att vi bryter uranet här i Sverige under förhållanden som vi själva har beslutat om och får ta ansvaret för om det går fel. Att jag sedan anser att ägarna av en brytningskoncession måste ta ett mycket större finansiellt ansvar för vad som händer runt koncessionen både under brytning och efter att brytningen är avslutad, är en annan fråga.

Författare:  karlmb [ tor 13-01-10 10:55 ]
Inläggsrubrik:  Re: "Uranbrytning hotar våra bygder"

Det ligger mkt i det.
Problememt är väl bara att om man skulle börja ställa vettiga krav på miljöpåverkan från uranbrytning så skulle priset bli alldeles för högt..
Money talks!

Författare:  aryan [ tor 13-01-10 18:28 ]
Inläggsrubrik:  Re: "Uranbrytning hotar våra bygder"

karlmb skrev:
Problememt är väl bara att om man skulle börja ställa vettiga krav på miljöpåverkan från uranbrytning så skulle priset bli alldeles för högt..
Money talks!


Och om man skulle räkna in kostnader fullt ut för slutförvar av avfall, avveckling gamla reaktorer, driftstopp, olyckor mm så blir det ännu värre.

Samma sak gäller såklart fossilenergin där de stora kostnader för miljö och samhället det orsakar inte betalas av industrin och användare.

Min slutsats av detta är att det naturliga steget är att inte byta till förnyelsebara alternativ i stället.

Författare:  Dr. Mabuse [ tor 13-01-10 18:42 ]
Inläggsrubrik:  Re: "Uranbrytning hotar våra bygder"

I Kumla kommun bröts oljeskiffer efter andra världskriget, och det tog nästan 60 år att reparera skadorna i naturen efter det. I alla fall skadorna som syns. Askhögen brinner dock fortfarande inuti och luktar svavel...

Författare:  PRIUS [ fre 13-01-11 12:27 ]
Inläggsrubrik:  Re: "Uranbrytning hotar våra bygder"

torbjorn skrev:
Även om man nu väljer att använda permanentmagnetmotorer i kommande generationer av elbilar, så finns det många andra magnetmaterial man kan ta till, och som vanligt är det en pris/prestanda-fråga vilket material man väljer. Skulle neodym bli för dyrt eller ökänt så går problemet att lösa på andra sätt, även om magneterna kanske blir lite större och tyngre eller om man måste fördyra motorn genom mindre luftgap som kräver stabilare mekanik och bättre precision i tillverkningen.

Och om man helt och hållet vill undvika permanentmagneter så går det att använda asynkronmotorer eller separatmagnetiserade motorer med fältlindning.
Det är ju rätt intressant att om man ser på traktionsmotorer i lite större skala (järnvägsfordon) så verkar det som om asynkron respektive permanentmagnetmotorer har ungefär lika stora marknadsandelar idag (exempelvis har X5x/Regina och Stockholms nyare tunnelbanevagnar permanentmagnetmotorer, X2000 och X40 har asynkron), medan några årtionden gamla konstruktioner (RC-lok, X1x pendeltåg, allehanda dieselelektriska lok) använder separatmagnetiserade likströmsmotorer.

Motorer utan permanentmagneter blir nog vanliga om man inte vill bli beroende av Kinas olika fyndigheter av sällsynta metaller.
http://www.inautonews.com/toyota-finds- ... O_1wHy9KSN
I X60 tågen sitter det Asynkronmotorer som klarar att via återmatning till kontaktledningen bromsa in tåget som väger ca: 434 ton vid vart uppehåll utan att skivbromsarna används för bromsningen.

Sida 1 av 1 Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/