FRÅGOR OCH SVAR OM ETANOL

  Vad är etanol?
I vardagligt tal kallar vi etanol för sprit. Det är en alkohol bestående av två kolatomer, en syreatom och sex väteatomer. Giftig att förtära (vilket ju sker ändå) men den brinner bra och vid fulltständig förbränning bildas endast koldioxid och vatten.

Hur tillverkas etanol?
Etanolen framställs genom att jästsvampar sönderdelar socker eller stärkelse, så kallad jäsning. Det är även detta som sker när man gör vin. Eftersom bakterierna dör vid en alkoholhalt på runt 13% måste sedan "vinet" destilleras så att man skiljer ut etanolen.

Vad är E85?
E85 står för att bränslet innehåller 85% etanol, de övriga 15% är bensin och bränsletillsatser för bättre förbränning och startegenskaper. E85 innehåller även kräkmedel och färgämne (för att man ska se det om det brinner) mm.

Varför drar bilen mer när den går på E85?
Etanolen innehåller redan ca 30% syre. Det gör att det går åt mindre luft i förhållande till bränslet. Därför måste motorn få 38.9% mer bränsle för att förbränningen fortfarande ska bli fullständig (lambda = 1,000). Man skulle teoretisk sett lika gärna kunna strypa lufttillförseln men detta är inte utprovat och ej att rekommendera. Eftersom etanolen har ett högre oktantal och man därför får ut mer effekt blir bränsleökningen per mil oftast kring 30% (man behöver inte gasa lika mycket). Om bilen inte självmant drar ca 30% mer bränsle på ren E85 måste den sannolikt konverteras.

Är det billigare eller dyrare att köra på E85?
Etanolen kostar ca 7,5 kr/l och det går åt ca 30% mer. Det gör att det "motsvarande bensinpriset" blir 9,75 kr. Alltså går det på ett ut om bensinpriset är 9,75 kr. Investeringskostnaden för en konvertering (med bränsletrycksregulator) är ca 900 kr plus ev. verkstadskostnad. Slutsatts: Visst kan man tjäna i längden på en etanolkonvertering, den stora vinsten sker dock av framtidens människor som får mindre värkningar av miljöskadliga ämnen och växthuseffekten.

Får man ut mer effekt om man kör på E85?
E85 har ett oktantal på runt 104 RON, det betyder att man kan komprimera bränslet mer än bensin innan man tänder. Om motorn optimeras för E85 (mer bränsle, högre kompression och ev. tidigare tändning) kan man alltså få ut mer effekt. Saabs etanolbil (FFV) ger hela 20% mer effekt på etanol än på bensin. För att få ut mesta möjliga effekt i en sugmotor som är byggd för bensin måste kompressionen höjas vilket görs genom att man planar toppen eller skaffar sig högkompressionskolvar. För kompressor- och turbomotorer räcker det att höja laddningstrycket för att få en god verkan av etanolbränslet. Ju bättre optimerad konvertering desto bättre utnyttjar man bränslet, det går dock att konvertera utan att höja kompressionstrycket och detta kräver inga dyra emmisionstester för att kontrollera att NOx-halten inte ökat.

Även låginblandning av E85 ger högre effekt. Etanol tillför syre bundet i bränslet och därför ökar verkningsgraden. Detta kan ge sig uttryck i piggare bil eller lägre bränsleförbrukning.

Varför bidrar inte etanolförbränning till växthuseffekten?
Etanol tillverkas av växter vilket innebär att kolet som frigörs när man kör sin bil på etanol tidigare har bundits från luftens koldioxid. Viss etanol tillverkas t.ex. från skogsavfall, energin har då av ett träd samlats från solen och om man inte hade fällt trädet skulle det så småningom ha dött av ålder. Om det då ligger kvar i skogen skulle all koldioxid i stället frigjorts vid nedbrytningen. I båda fallen ingår kolet i ett kretslopp som kan hålla på för all framtid eftersom det inte blir något nettotillskott av koldioxid i atmosfären. Kolet som frigörs vid bensindrift kommer från mineralolja och kommer aldrig att återföras till sitt ursprung, i stället bildar det allt mer koldioxid i atmosfären vilket orsakar klimatförändringarna.

Kan etanoldrift ge farliga avgaser?
I stort ger en konverterad bil mindre farliga avgaser än innan konverteringen.

Utsläppen av kolväten (HC) blir mindre och de består också av mindre miljöfarliga molekyler. I etanol finns inga aromatiska kolväten och andra otrevliga kolkedjor, de kolväten som bildas är ren etanol, acetaldehyd och ättiksyra. Detta i så små mängder (mest i startögonblicket) att de jämfört med bensinens kolväten är försumbara. Rapport sände ett inslag om detta i februari men det inslaget fälldes av granskningsnämnden, läs mer här.

Kolmonoxid (CO) mäts vid besiktning och har man konverterat korrekt ligger lambda på ett och en fullständig förbränning sker. Det vanliga är att CO minskar vid konvertering.

Det största frågetecknet vid etanoldrift är kväveoxider (NOx), detta eftersom det är svårt att mäta dem och detta inte görs vid besiktningen. Att NOx skulle öka är dock osannolikt. Det bildas nämligen vid hög kompression (och den är ju den samma så vida man inte planar toppen) och vid hög temperatur (och etanolförbränningen ger en lägre temperatur än bensin).

Kan en bensindriven tvåtaktsmotor köras på etanolbränsle?
En tvåtaktsmotor kan köras på etanol men de traditionella fossilt baserade tvåtaktsoljorna blandar sig sällan väl med ett etanolbränsle. För att köra en tvåtaktsmotor med etanol kan du använda ricinolja, vegetabiliskt baserade oljor eller de nya syntetiskt baserade esteroljorna. Vi rekommenderar att du kontaktar den tvåtaktsoljeleverantör av ett visst märke du är intresserad av för att få besked. Du måste naturligtvis justera motorn så att den får 39% mer bränsle. Eftersom en tvåtaktsmotor inte självmant justerar bränslemängden efter avgasvärdet är det extra viktigt att du är noggrann med konverteringen.

Har du ytterligare någon fråga vänligen vänd dig till forumet! (Kolla först med sökfunktionen om du hittar svaret själv).